13/52 | 13/90 – ΣΥΜΒΟΛΟ ΛΕΥΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Ο αριθμός 13 που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό είτε με τον αριθμό 52 είτε με τον αριθμό 90 είναι μια συνοπτική αναφορά στην Λευκή Ρατσιστική Προπαγάνδα εναντίον Αφροαμερικανών, χαρακτηρίζοντάς τους τελευταίους ως άγριους και εγκληματικούς για την κοινότητά τους.

Σε αυτήν την αριθμητική συντομογραφία, ο αριθμός 13 αναφέρεται στο υποτιθέμενο επί τοις εκατό ποσοστό του πληθυσμού των ΗΠΑ που είναι Αφροαμερικανικός. Ο αριθμός 52 αναφέρεται στο υποτιθέμενο επί τοις εκατό ποσοστό όλων των δολοφονιών που διαπράχθηκαν στις ΗΠΑ και διαπράχθηκαν από Αφροαμερικανούς. Μερικές ομάδες Λευκών Υπέρμαχων προτιμούν να χρησιμοποιούν τον αριθμό 50 αντί για 52.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον ισχυρισμό ότι ο αριθμός 90 αναφέρεται στο ποσοστό επί τοις εκατό των βίαιων διαφυλετικών εγκλημάτων που φέρεται να διαπράττονται από Αφροαμερικανούς. Ορισμένοι Λευκοί Υπερασπιστές αναφέρουν την Εθνική Έρευνα Θυμάτων που προέρχονται από Εγκλήματα του 1994 που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως απόδειξη του ισχυρισμού τους για αυτό το ποσοστό. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν εμφανίζεται στην ίδια την έρευνα και δεν θεωρείται ακριβής, για αυτό και θεωρείται και #fakenews. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των βίαιων εγκλημάτων είναι ενδοφυλετικής φύσης (εγκλήματα, δηλαδή, που διαπράττονται από άτομο μιας φυλής εναντίον ατόμου της ίδιας φυλής), κι άρα όχι διαφυλετικής φύσης.

Οι Λευκοί Υπέρμαχοι χρησιμοποιούν συνήθως αναφορές στο 13 (μεμονωμένο νούμερο), 13/50, 13/52 ή 13/90 ως απάντηση σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ενότητες σχολίων των ειδήσεων σχετικά με εγκλήματα στα οποία ο ύποπτος δράστης είναι Αφροαμερικανός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Λευκοί Υπέρμαχοι χρησιμοποιούν τους αριθμούς ως υποτιθέμενο ραδιοφωνικό κωδικό της αστυνομίας, χρησιμοποιώντας μια κωδικοποιήμενη έκφραση συμβάντων όπως “Έχουμε ένα 1390 σε εξέλιξη”.

Παραδείγματα

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn